Resultat Klubbmästerskapen 2023 - SCF

Open
1 Albin Lindblad
6.41 s / 41,5 m = 76.76 poäng
8.66 s / 30 m = 77.63 poäng
154.39 poäng

2 Daniel Carlquist
7.66 s / 31.5 m = 73.63 poäng
8.93 / 0 = 49.12 poäng
122.43 poäng

3 Fabian Lindblad
7.15 s / 0 m = 39.33 poäng
8.67 s / 24 m = 71.69 poäng
111.02 poäng

4 Josef Algotsson
5.66 s / 15 m = 46.13 poäng
5.94 s / 22.5 m = 55.17 poäng
101.30 poäng

5 Peter Karlsson
5.89 s / 10.5 m = 42.90poäng
5.80 s / 16 m = 47.90 poäng
90.80 poäng

6 Marcus Danielsson
8.82 s / 17 m = 65.51 poäng
0 s / 0 m = 0
65.51 poäng

Junior
1 Thaddeus Algotsson
3.79 s / 0 m = 20,86 poäng
4.32 s / 0 m = 23,76 poäng
44,62 poäng

2 David Algotsson
3.35 s / 5 m = 23.43 poäng
0 s / 0 m = 0
23.43 poäng