Röjning på Skälby under vecka 14

Under nästa vecka kommer kommunen hjälpa oss att röja för de nya hålen som kommer komma framöver. Så runt hål 3B, 5,6 och 7 vill vi att ni håller koll innan ni kastar och kasta ALDRIG när någon är i närheten av där ni ska kasta.

Vi kommer efter det påbörja arbetet med de nya hålen och då planeras det in några arbetsdagar och mer information om det kommer inom kort.