Årsmöte 2018

Kalmar FK inbjuder till årsmöte onsdagen den 18 april 2018.

Var: Föreningslokalen i Mattssons kvarter i Oxhagen. Klockan 19:00.

Årsmötet innebär i vanlig ordning val av lag-, individuell- samt huvudstyrelse. Dessutom ges en tillbakablick över säsongen som gått samt information om den kommande.

Alla betalande medlemmar äger rösträtt.

Vore väldigt kul att se många som närvarar. Detta är ett viktigt tillfälle att påverka vår verksamhet och skapa gemensam inspiration kring frisbeesporten i vår region.

Parkeringsplatser nummer 91-93 och 95 finns tillgängliga inne på gården mot Arrheniusgatan/bilaffären

Välkommen!

/ P.Karlsson (ordförande KFK)