VINTERGOLFEN III - DJURÄNGEN

Vintertourens tredje deltävling gick av stapeln i de djupa skogarna kring Djurängsskolan där banans nio hål var lagda av Tobias Sjöberg och Martin Jacobson. Hålen spelades dock betydligt svårare än vad arrangörerna initialt beräknat då lördagen förvisso bjöd på sol och +8 grader men även en påtagligt nyckfull vindsituation som varierade mellan acceptabel och rent oförskämd. Vissa tvåmetersputtar var på inget sätt givna när Aiolos lade manken till. Omgivningen bestod av lättare elevationsskillnader vilket jämfört med resten av Kalmar i det närmaste kan beskrivas som ”bergigt”. Luftrummet dominerades förutom av sidvind även av ekar och på marknivå var det stenar i form av enstaka individer eller i grupper om fornlämningar som utmanade deltagarna. Vi var även många som blev varse om svårigheten att spela mot en liten tegelbyggnad, särskilt som sagda byggnad var utsmyckad med en muralmålning som hade skrämmande likheter med en örhängsbeprydd Eagle McMahon!

10 tappra deltagare anslöt och i den sociala samvarons namn blev det 2 grupper om vardera 5 spelare. Lite strul med Tjing ledde till att liverapporteringen blev lidande och vi svävade i ovisshet innan vice tillförordnad TD Marcus Danielsson kunde avslöja följande prispall:

MPO
1. Marcus Danielsson -3
2. Mathias Gabrielsson -2
3. Albin Lindblad / Tobias Boklund -1

FPO
1. Elin Ericsson +14

Förutom förstaplatsen passade Marcus Danielsson på att sno till sig omgångens enda Ace med en finfin hyzer på hål 8 (Discraft Captains Raptor, inga sponsoravtal uppgivna). Ett stort tack till samtliga spelare och välkomna till deltävling #4 den 17/2 i Nybro.

/Text: Martin Jacobson
Bilder: Tobias Sjöberg

Albin Lindblad.
Albin Lindblad.